ဒီလိုဆိုကိုယ့်ကို ဘယ်အရာကမှ မတားဆီးနိုင်တော့ဘူး …

Related