မင်းဟာမင်းထင်တာထက် ပိုချမ်းသာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ …

Related