မပျော်ရွှင်၊ မချမ်းသာမယ့်လူတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာ(၁)ခု …

Related