စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း…

စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှ ရပါလိမ့်မယ်…. စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ့် တရားထိုင်းခြင်းက အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဘဲ ဖြစ်တယ်…. ဒီတော့ မိမိစိတ်ကိုမိမိ ထိန်ချုပ်နိုင်ခြင်းဟာ အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုပါပဲ လူငယ်။